D66, welke kant willen ze nu op ?

Na het vertrek van Alexander Pechtold komen er vele vragen omtrent de politieke keuze’s van de (voormalig) democratische partij. De keuze om in dit kabinet steun te geven aan de Vvd, wordt door de meest recente peilingen ook wel als doodsteek gezien voor de D66 partij.

Natuurlijk komen daar nog eens de schandalen van Pechthold bij maar in de publieke opinie blijft D66 de partij die het raadgevend referendum heeft opgegeven voor een plaats in de pl├║che zetel. En natuurlijk komt dan als tegenargument, dat raadgevend referendum had geen waarde, maar had dan alles op alles gezet om een bindend referendum er door te krijgen, dan behoud je de geloofwaardigheid van de partij, die is er niet meer, idealen verkwanselt.

Verder komt nu de nieuwe D66 topman Rob Jetten met de uitspraken dan Nederland in de grondwet moet zetten dat we lid blijven van de Eu. Ja laat deze maar eens even op u inwerken…. Terwijl velen onder ons het nut van de Eu beginnen te betwijfelen, komt D66 met zulke uitspraken.

Beste D66, de keuze die D66 maakt met betrekking tot het lidmaatschap van de Eu, mag voor d66 vanzelfsprekend zijn, helaas staan er in Nederland al vele mensen te trappelen om dat lidmaatschap onderuit te halen, de reden mag u ook bekend zijn, wij willen zelf aan het woord komen indien er wetten veranderd moeten worden, en hoeven niet alles vanuit Brussel opgedragen te krijgen.